Hip, hip Bravantice, jsme na 2. místě!!!

11.06.2018 13:26

Sportovní zpravodajství

 

Soutěžní klání malotřídních škol, které proběhlo 8. června 2018  v LEHKOATLETICKÝCH ZÁVODECH bylo pro naši ZŠ  Bravantice velice úspěšné. Počasí nám přálo, sportovci předvedli vynikající sportovní výkony, nejen v lehkoatletických disciplínách, ale také v doplňkových sportovních aktivitách – v soutěži ve vybíjené a v přeskocích přes švihadlo. Z počtu zúčastněných škol – ZŠ Bravantice, ZŠ Zbyslavice, ZŠ Kyjovice, ZŠ Těškovice a ZŠ Olbramice se naše škola umístila na krásném 2. místě s celkovým počtem 135 bodů. Blahopřejeme všem sportovcům k vynikajícím výkonům.

 

Celkové umístění v pořadí základních škol:

  1. Místo : ZŠ Zbyslavice    166 bodů
  2. Místo : ZŠ Bravantice  135 bodů
  3. Místo : ZŠ Těškovice     124 bodů
  4. Místo : ZŠ Kyjovice         92 bodů
  5. Místo : ZŠ Olbramice      83 bodů

Výsledky  a umístění našich sportovců:

Běh na 50 m, Skok do dálky, běh na 500 m, šplh na tyči, hod kriketovým míčkem

Umístění žáků v lehkoatletických  disciplínách:

3. místo ve skoku do dálky: K. Dubáč  3,26 m

1. místo v hodu kriketovým míčkem: V. Vřeský  42,40 m

1. místo ve šplhu: M.  Pieš   5,22  s.

 

Doplňkové disciplíny: O krále/ovnu švihadla

2. místo ve skoku přes švihadlo: Tereza Lesáková  87 přeskoků

Soutěž ve vybíjené:

  1. místo: ZŠ Zbyslavice
  2. místo: ZŠ Těškovice
  3. místo: ZŠ Bravantice

Vynikající sportovci byli odměněni zlatými, stříbrnými, bronzovými medailemi, věcnými dary, diplomy a sportovními poháry. Počet všech zúčastněných žáků a sportovců v roce 2018: 210. Počet rozhodčích, organizátorů a ostatních pomocníků z řad učitelů, rodičů: 30 osob. Děkujeme všem zúčastněným za krásný sportovní zážitek a spravedlivé koučování. V příštím roce se setkáme v ZŠ Těškovicích. Sportu zdar!!!

zsamsbravantice.rajce.idnes.cz/Olympiada_malotridnich_skol_v_Bravanticich_2018/