Plán činností na období od 18. 6. 2018 do 29.6.2018

15.06.2018 13:23

 

Věnujte pozornost informacím:

V prodejně OPTYS Bílovec máte připraveny tašky se sešity pro šk.rok 2018/2019. Nahlaste jméno,třídu,školu a vyzvedněte si je do konce června .  Děkujeme .

Prosíme zákonné zástupce o zaplacení veškerých plateb včas, nejpozději do 28.6 .2018.

 

                        18.6.2018 – 21.6.2018   písemné  a ústní ověřování znalostí žáků 

                                                               za 2 .pol. školního roku 2018/2019

22.6.2018       Závěrečná klasifikační porada  + hodnocení žáků ,

                       výchovná opatření, návrhy na  ocenění žáků

                        Záznamy hodnocení do ŽK pro zákonné zástupce

23.6.2018       DEN  OBCE  BRAVANTICE  

                       - sraz  účinkujících 12,30 hod.  u školy

25.6.2018       Odevzdání učebnic  : žáci přinesou do ZŠ učebnice  

                        ze školního fondu a odevzdají je třídnímu učiteli

25.6. 2018        TISK vysvědčení za 2.pol. školního roku 2018/2019

26.6.2018       Projektové dopoledne : Hledání pokladu  

                       aneb „ Cesta do neznáma …“

                        Oběd  v 11,30 hod. +  ukončení  výuky

                        Provoz školní družiny do 15.30 hod.

27.6.2018       Úklidové práce ve škole , sportovní činnosti…

                        Žáci si odnesou z prostorů šatny veškeré nepotřebné věci 

                         včetně cvičebního úboru …

                        Provoz školní družiny do 15.30 hod.

28.6.2018       Školní výlet : Dobývání pevnosti Boyard na hradě Šternberk

                        Odjezd od školy v 7.30 hod., návrat do 16.00 hod.

                        Cena : viz úkolníček, doprava hrazena z prostředků SRPŠ

                        Sportovní oblečení / suchá x mokrá varianta/,svačina ,pití,

                        drobný peníz na dobroty ….

                                                  Žáci mají odhlášeny obědy

                         29.6.2018       Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 

                                                 – předání vysvědčení

                                                Rozloučení s žáky 5. ročníku

                                                Ukončení v 9,00 hod., provoz školní družiny do 9,30 hod. ,

                                                Obědy pro všechny žáky jsou odhlášeny .

 

  P R Á Z D N I N Y

 info: www.zsamsbravantice.webnode.cz