Škola se rozběhla a jedeme na plný plyn!

01.10.2014 00:00

Kdo se baví, nezlobí ?

Od 29.září začínají probíhat  veškeré kroužky, bližší  info na www.zsamsbravantice.webnode.cz  - záložka kroužky na školní rok 2014/2015.

Doporučujeme web pro domácí procvičování pro žáky od 1. do 5. ročníku:

  web. www.rysava.websnadno.cz              

 

Jedeme za zkoumáním přírody !!!

10.října 2014 se uskuteční ekologický projektový den v Kopřivnici na Červeném kameni,kde budou žáci zkoumat přírodu ,přírodniny a zahrají si hry spojené s plněním úkolů v terénu.

Cena programu: 100,- Kč včetně dopravy

Odjezd v 7,45 hod. od ZŠ , příjezd do 12,30 hod. Nutné sportovní oblečení,obuv,program proběhne za každého počasí.

Web. www.hajenka.koprivnice.org

 

Chemické a fyzikální pokusohraní u nás ve škole aneb PRIMA POKUSY NÁS BAVÍ…

BRAMBOROVÉ  HODINY

23.října se ve škole uskuteční zajímavé dopoledne,které bude zaměřené na poznatky o  elektřině a magnetismu.Vyzkoušíme si statickou elektřinu,hry s kouzelnou hůlkou,pokusíme se zapojit digitální hodinky na bramborový a slaný pohon.Na závěr čeká pro všechny  překvapení.

Cena programu: 40,- Kč na žáka   web: www.primapokusy.cz

 

Podpořte náš projekt  RECYKLOHRANÍ.

Sdělujeme všem ,že pokračujeme  v projektu RECYKLOHRANÍ a v týdnu od 13.10. do 17.10.2014 do 15.30 hod. můžete přinést do školy vyřazené elektrospotřebiče a baterie. Za sběr a jeho výsledky bude pořízena odměna pro žáky. Děkujeme .

 

A co nás ještě čeká ?

31. října v pátek odpo – náš tradiční  LUCERNIČKOVÝ   POCHOD. Chystejte lampióny, lucerničky  a dobrou náladu.!!! Budeme se těšit !!!