Výběr stravného, školného a dalších poplatků na říjen 2014

01.10.2014 12:16

Výběr stravného a školného na měsíc říjen 2014 probíhá:

- v hotovosti v kanceláři ekonomky školy od 7:00 do 8:30 a od 13:00 do 14:30

- bezhotovostním převodem na účet školy: 1772279309/0800. Variabilní symbol a cena stravného je vyznačena na stvrzence, kterou děti obdrží vždy na začátku měsíce. Do zprávy příjemci uveďte poznámku: stravné ZŠ/MŠ + příjmení dítěte, popř. školné + příjmení, ŠD + příjmení. 

Výše školného v MŠ pro školní rok 2014/2015 je stanovena na 270,-- Kč/měsíc.

Poplatek za školní družinu: 80,-- Kč/měsíc.

Výběr za školní mléko probíhá pouze v hotovosti, poplatek na měsíc říjen (20 mléčných dávek) činí 94,-- Kč.

Veškeré poplatky by měly být uhrazeny do pátku 10. října 2014.

Bc. Lucie Gelnarová, ekonomka školy