Slovo na úvod

 

Vážení rodiče a žáci,

    vítám Vás na našich nových stránkách školy, na kterých můžete sledovat nejnovější události a aktivity, které naše zařízení ZŠ a MŠ Bravantice pro školní rok 2014/2015 připravuje.

…Nechceme se předhánět mezi ostatními školami, rovněž nemáme zájem ukazovat nemožné, ale máme opravdu zájem Vám všem ukázat, že naše škola postupuje vpřed podle předsevzetí našeho ŠVP pro ZV nazvaným „ „Krok za krokem „stále vpřed.

   Jsem velice potěšena, že se nám podařila uskutečnit značná část investičních akcí, které jsme si naplánovali. Především to bylo dokončení elektroinstalace v zařízení školy,včetně výmalby učeben a chodeb.Postupná modernizace učeben – zakoupení nového nábytku, žákovských lavic a židlí do dvou tříd, zakoupení jídelních stolů a židlí do prostor školní družiny a jídelny, včetně instalace interaktivních tabulí do všech učeben,je již samozřejmostí.Tyto investice byly realizovány z rozpočtu zařízení ,které přiděluje obec Bravantice a z operačních fondů MŠMT ČR OP VK Peníze do škol.Neopomněli  jsme také na   vybavení učebny  novými PC s připojením na internet pro výuku Informatiky. Na co jsme rovněž hrdi, že se nám podařilo vybudovat zahradní altánek na školní zahradě, který byl financován z projektu Les ve škole - Škola v lese za finanční  podpory zřizovatele. Nesmím opomenout na rozsáhlou  investiční akci, která byla realizována v loňském roce obecním úřadem   - výměna oken v zařízení MŠ a ZŠ.

     V roce 2018 bude slavit naše škola 120 let založení. Věřím, že do té doby se nám podaří ve spolupráci s obecním úřadem zrealizovat obnovu fasády na historické budově školy a opravu střechy.

    Mateřská škola prošla rovněž inovací – zakoupil se nový nábytek, lehátka, stoly a židličky pro děti. Zrekonstruovala se školní kuchyně se všemi přilehlými prostory, vybudovala se v MŠ pergola nad šatnou pro venkovní pobyt dětí. Zakoupením nových šatnových bloků se zútulnil prostor pro převlékání dětí ve školičce. Také položením nového lina na schodech ve školičce a novou výmalbou bylo prostředí MŠ zestetizováno. V další etapě nás čeká ve školce oprava a obnova vnitřního zdiva, které bylo poškozeno zatopením v přízemí, včetně výmalby. Rovněž zahrada MŠ prošla inovací – zabudováním zahradních prvků ve spolupráci s obecním úřadem.

 

 

Plánované akce pro školní rok 2015/2016:

   Dalšími plánovanými akcemi bude pokračovat   modernizace učebny pro žáky 1.a 2.ročníku,obnova nábytku do kanceláře ekonomky a ředitelny.Budeme pokračovat v další realizaci a modernizaci školy učebními pomůckami  - zakoupením dalších učebních pomůcek  tabletů  a notebooků do výuky – čerpáním dotací z OP VK Chytří pomocníci do škol,který realizuje VŠB-TU Ostrava,s níž  naše škola spolupracuje.

 

 

Motto vyučujících pro školní rok 2014/2015 zní:.

Ředitelka Mgr. Světlana TULISOVÁ : „ Mít radost a především úspěch v učení se . „

Zástupkyně Mgr. Alena Baďurová : „ Učení pro všechny děti. „

Učitelka Mgr. Iva Nováková: „ Vzdělání všem dětem .“

Učitelka  Ing. Petra Podpinková: „ Také já začínám s výukou,pojďte se učit se mnou.“

Vychovatelka Marie Konečná : “ Spokojené dítě – spokojený rodič .“

Motta nás budou provázet po celý školní rok a my Vám slibujeme,že je budeme důsledně dodržovat.

Šťastné vykročení všem našim školákům přeje celý kolektiv ZŠ a MŠ Bravantice.

více foto školy na:  https://zsamsbravantice.rajce.idnes.cz/Foto_skoly/