Z Německa přijel na návštěvu vnuk, jehož babička navštěvovala zdejší školu