Pedagogický sbor

 

Na škole pracuje 5 pedagogů:
Mgr. Světlana Tulisová - ředitelka
Mgr. Alena Baďurová - zástupce ředitele
Mgr. Iva Nováková - učitelka
Ing. Petra Podpinková - učitelka

Ing. Petr Gelnar - učitel

Marie Konečná - vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci:

Bc. Lucie Gelnarová - ekonomka

Jarmila Hoňková - školnice