Personální obsazení pro školní rok 2016/2017 :

Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace

Ředitelka školy: Mgr. Světlana Tulisová

Zástupce ředitele školy: Mgr. Alena Baďurová

Třídní učitelé: I. třída : 1. a 3. ročník: Mgr. Alena Baďurová

                        II. třída : 2. ročník : Mgr. Světlana Tulisová

                        III. třída : 4. a 5. ročník : Mgr. Petra Podpinková

Netřídní vyučující : Mgr. Iva Nováková

Vychovatelka školní družiny : Marie Konečná

Vedoucí učitelka MŠ : Bc. Zuzana Grygarová

Učitelka MŠ : Bc. Petra Haunerová

Ekonomka zařízení : Bc. Lucie Gelnarová

Uklízečka pro ZŠ : Jarmila Hoňková

Uklízečka pro MŠ : Pavla Thielová

Kuchařky pro školní jídelnu: Krista Pětvaldská, Lenka Košová