Personální obsazení pro školní rok 2017/2018:

Základní škola a Mateřská škola Bravantice 

příspěvková organizace

 

Ředitelka školy: Mgr. Světlana Tulisová

Zástupce ředitele školy: Mgr. Alena Baďurová

Třídní učitelé:   I. třída : 1. a 2. ročník: Mgr. Alena Baďurová

                        II. třída : 3. ročník : Mgr. Světlana Tulisová

                        III. třída : 4. a 5. ročník : Mgr. Petra Podpinková

 

Netřídní vyučující : Mgr. Iva Nováková, školní asistent

Vychovatelka školní družiny : Marie Konečná, asistent pedagoga

 

Vedoucí učitelka MŠ : Mgr. Kamila Hůrková

Učitelka MŠ : Bc. Kateřina Moroňová

Ekonomka zařízení : Bc. Lucie Gelnarová

Uklízečka pro ZŠ : Jarmila Hoňková

Uklízečka pro MŠ : Pavla Thielová

Kuchařky pro školní jídelnu: Krista Pětvaldská, Lenka Košová

 
                              Zpracovala: Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice