Personální obsazení pro školní rok 2018/2019:

Základní škola a Mateřská škola Bravantice 

příspěvková organizace

 

Ředitelka školy: Mgr. Světlana Tulisová

Zástupce ředitele školy: Mgr. Alena Baďurová

Třídní učitelé:  I. třída: 1. a 2. ročník: Mgr. Alena Baďurová

                        II. třída: 4. ročník: Mgr. Světlana Tulisová

                        III. třída: 3. a 5. ročník: Mgr. Iva Nováková

 

Vychovatelka školní družiny: Marie Konečná

 

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Kateřina Moroňová

Učitelka MŠ: Vendula Pavlíčková

Asistent pedagoga MŠ: Lenka Ošťádalová

Ekonomka zařízení: Bc. Lucie Gelnarová

Uklízečka pro ZŠ: Jarmila Hoňková

Uklízečka pro MŠ: Pavla Thielová

Kuchařky pro školní jídelnu: Krista Pětvaldská, Štefanie Kanichová

 
                              Zpracovala: Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice