Rozvrhy od 5.2. do 27.4. 2018

Rozvrh hodin 1. ročník

Rozvrh hodin

 

1

2

3

4

5

7:55 – 8:40

8:50 – 9:35

9:50 – 10:35

10:40 – 11:25

11:35 – 12:20

Po

ČJ

M

ČJ

PRV

 

Út

PRČ

ČJ

ČJ

PRV

 

St

ČJ

M

ČJ

VV

 

Čt

ČJ

M

ČJ

ČJ

 

M

TV

TV

HV

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin 2. ročník

Rozvrh hodin

 

1

2

3

4

5

7:55 – 8:40

8:50 – 9:35

9:50 – 10:35

10:40 – 11:25

11:35 – 12:20

Po

ČJ

M

ČJ/SL

PRV

ČT/PS

Út

M-G

ČJ

ČJ

PRV

PRČ

St

ČJ

M

ČT

VV

 

Čt

ČJ

M

ČT/LV

ČT/PS

 

M

TV

TV

HV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin 3. ročník

Rozvrh hodin

 

1

2

3

4

5

7:55 – 8:40

8:50 – 9:35

9:50 – 10:35

10:40 – 11:25

11:35 – 12:20

Po

ČJ

M

ČT/PS

PRV

AJ

Út

M-G

ČJ

ČJ/SL

PRV

PRČ

St

ČJ

M

ČT/PS

VV

AJ

Čt

ČJ

M

ČT/LV

AJ

PRV

M

TV

TV

HV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin 4. ročník

Rozvrh hodin

 

1

2

3

4

5

6

7:55 – 8:40

8:50 – 9:35

9:50 – 10:35

10:40 – 11:25

11:35 – 12:20

12:25 – 13:10

Po

ČJ

M

TV

AJ

PŘÍ

 

Út

PRČ

ČJ

M

AJ

VV

VV

St

ČJ

M

ČT

AJ

VL

 

Čt

Sloh/PS

M-G

ČJ

M

PŘÍ

 

ČJ

HV

ČT

TV

VL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin 5. ročník

 

Rozvrh hodin

 

1

2

3

4

5

6

7:55 – 8:40

8:50 – 9:35

9:50 – 10:35

10:40 – 11:25

11:35 – 12:20

12:25 – 13:10

Po

ČJ

M

TV

AJ

PŘÍ

 

Út

PRČ

ČJ

M

AJ

VV

VV

St

ČJ

M

INF

AJ

VL

 

Čt

Sloh/PS

M-G

ČJ

M

PŘÍ

 

ČJ

HV

ČT

TV

VL