Zájmové útvary

 

Zájmové útvary, nepovinné předměty a kroužky ve školním  roce 2015/2016

 

Pro školní rok 2015/2016:

Den

název

Vedoucí

 

Učebna

pondělí

Rybářský kroužek

Opluštil

zájemci

pondělí

Anglický jazyk

Baďurová

1.-2.ročník

ZŠ,Tělocvična

pondělí

Dopravní výchova

Tulisová

Žáci 4. a 5. ročníku

úterý

Informatika

Podpinková

3.-4.ročník

Učebna INF.

středa

Hasičský kroužek

Šprla

zájemci

Tělocvična,Hasičárna

Odpoledne

Středa

Zumba pro dospělé

Gojová

dospělí

Tělocvična  -odpoledne

čtvrtek

VPU

Tulisová

určení žáci

 ZŠ

čtvrtek

Jóga pro dospělé

Bímová

dospělí

Tělocvična

Úterý x čtvrtek

Fotbal pro žáky

trenéři fotbalu

zájemci

Hřiště ,tělocvična

Pátek

Zumba

Juchelková,Pi

lichová

Děti MŠ + ZŠ

Tělocvična

Přihlášky do kroužků  odevzdat třídní učitelce v době od 2.10.2015 do 5.10.2015. Kroužek bude uskutečněn při nejnižším počtu 7 žáků. Odhlášení z kroužků písemně, pouze  v pololetí školního roku. 

 

Zapsala   Mgr. S .Tulisová